The Underemployment – the Labour Market Challenge
Underemployment – wyzwanie rynku pracy

2018 Studia Prawno-Ekonomiczne  
Streszczenie) Potrzeba analizy problemu niedostatecznego zatrudnienia na polskim rynku pracy jest bardzo istotna. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty underemployment i czy rzeczywiście zauważa się rosnącą liczbę niedostatecznie zatrudnionych. W pierwszej części artykułu określono pojęcie niedostatecznego zatrudnienia i jego główne cechy w świetle literatury. Następnie podjęto próbę zdefiniowania zakresu niedostatecznego zatrudnienia, skupiając się na unijnym rynku pracy
more » ... rynku pracy (artykuł opiera się na dostępnych danych Eurostat) i w Polsce. W zachodniopomorskim województwie przeprowadzono badania pilotażowe dotyczące underemployment. Wnioski wynikające z analizy są zawarte w ostatniej części artykułu i stanowią o relatywnie złej sytuacji substandardowo zatrudnionych na rynku pracy. Dlatego można stwierdzić, że polski rynek pracy jest dualny, gdyż występują na nim tzw. "dobre" miejsca pracy oraz substandardowe miejsca pracy.
doi:10.26485/spe/2018/107/12 fatcat:clecu533sje4zako34cjrmjwtm