Húsz év a globális kiberbűnözés elleni küzdelemben : A Budapesti Egyezmény értékelése

Csaba Krasznay
2021 Külügyi Szemle  
Összefoglalás: Egy kiberbiztonsággal foglalkozó szakembernek Magyarországgal kapcsolatban egészen biztosan a kiberbűnözés visszaszorítását célzó Budapesti Egyezmény jut először az eszébe. Az Európa Tanács 2001-ben elfogadott Számítástechnikai Bűnözésről Szóló Egyezménye világszerte olyan referenciaként szolgál, mely a kibertér számos szabályozási hiányossága mellett szinte egyetlenként világos feladatrendszert szab a csatlakozó államok számára azzal kapcsolatban, hogy nemzeti jogukban hogyan
more » ... eljék az egyre jobban elharapódzó kiberbűncselekményeket. Meg kell tehát becsülni ezt a megállapodást, mely felett azonban egyes vélemények szerint eljárt az idő, és ezért egyes keleti nagyhatalmak jelentős erőfeszítéseket tesznek egy új megállapodás elérése érdekében. Jelen tanulmány célja összefoglalni az egyezmény húszéves tapasztalatait és bemutatni annak jövőképét. 1 Abstract: A cyber security expert will surely think of the Budapest Convention on Cybercrime in relation to Hungary. The Convention on Cybercrime of the Council of Europe, adopted in 2001, serves as a reference worldwide that, besides the many regulatory gaps in cyberspace, almost unambiguously sets out a clear set of responsibilities for acceding states on how to deal with the growing number of cybercrimes in their national law. It is necessary to appreciate this agreement however, it is considered by some to be outdated and therefore some of the great powers 1 a szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem EJK Kiberbiztonsági Kutatóintézetének intézetvezetője
doi:10.47707/kulugyi_szemle.2021.2.09 fatcat:vhi3jnfmkjerrmd7nhjgbj5jfu