Corythucha ciliata (Say, 1832)'nın (Heteroptera, Tingidae) Kastamonu Şehir Merkezinde Bulunan Platanus orientalis L. Türü Üzerindeki Yoğunluğunun Araştırılması

İbrahim KÜÇÜKBASMACI, Selime ŞAHİN, Gülzade EKER
2016 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi  
Özet Çınar dantel böceği Corythucha ciliata (Say, 1832) çınar ağaçlarında ciddi zarara neden olan istilacı bir türdür. Doğal yayılış alanı Kuzey Amerika olan C. ciliata'nın Avrupa için ilk kayıt tarihi 1964'ün sonlarıdır. Türkiye'de ilk kez 2007 yılında Bolu ilinden kaydedilmişken, Kastamonu'da ilk kez 2014 yılında tespit edilmiştir. Kastamonu şehir merkezinde belirlediğimiz 19 lokalitede bulunan 761 Platanus orientalis L. ağacının 190 tanesi örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Belirlenen
more » ... ağaçları 2014 Eylül ve 2015 Ocak ayları arasında farklı zamanlarda incelenerek C. ciliata istilasına uğramış ağaçlar tespit edilmeye çalışılmıştır. 2014 Eylül ayında 68 ağaçta 1104 ergin ve 652 nimfe rastlanırken 122 ağaçta örnek görülmemiştir. 2014 Ekim ayında ise 51 ağaçta 552 ergin ve 110 nimfe rastlanmış, 139 ağaçta örnek görülmemiştir. Bununla birlikte bu ağaçlardan alınan yaprak örneklerinde ergin ve nimflerin etkileri olan klorotik lekelenmeler, dışkı artıkları ve yumurtalar görülmüştür. Ayrıca 2015 Ocak ayında ağaçların gövdeleri incelenmiş, 41 ağaçta, kabuk altında kışlayan 63 ergin toplanmıştır. Kastamonu şehir merkezinin ana artelerinin peyzajında kullanılan P. orientalis ağaçlarının Eylül ayında %36'sının, Ekim ayında %27'sinin ve Ocak ayında %22'sinin C. ciliata istilasına maruz kaldığı saptanmıştır. Kastamonu'da hem doğal yayılışa sahip hem de şehir merkezinin peyzajında önemli bir yer tutan P. orientalis ağaçları için istilacı bir tür olan C. ciliata türü ciddi bir risk oluşturmaktadır. Anahtar kelimeler: Platanus orientalis, Corythucha ciliata, Kastamonu, Çınar dantel böceği Research of Density of Corythucha ciliata (Say, 1832) (Heteroptera, Tingidae) on Platanus orientalis L. Species Present in Kastamonu Centrum Abstract Sycamore lace bug Corythucha ciliata (Say, 1832) is an invasive species causing severe damages in plane trees. First record date of C. ciliata for Europe is 1964 of which native spreading area is North America. It was initially recorded in 2007 in Bolu Province while it was firstly recorded in Kastamonu in 2014. 190 of 761 Platanus orientalis L. trees present in 19 locations determined in centrum of Kastamonu were determined with sampling method. The determined plane trees were examined in different times between September 2014 and January 2015, and it has been aimed to detect the trees invaded by C. ciliata. In September 2014, it wasn't seen any specimen on 122 trees while 1104 adults and 652 nymps were encountered on 68 tree. In October 2014, it wasn't seen any specimen on 139 trees while 552 adults and 110 nymps were encountered. In addition, chlorotic spottings, excretion wastes and eggs have been seen, which are adult and nymph effects in leaf samples taken from these trees. Moreover, trunks of these trees were examined in January 2015, and 63 adults from 41 trees that spend the winter under shell were collected. It was detected that 36% of trees in September, 27% of trees in October and 22% of trees in January used in main artery landscape of Kastamonu centrum has undergone C. ciliata invasion. C. ciliata species being an invasive species for P. orientalis trees having a native spreading in Kastamonu and having a great importance in landscape of its centrum constitutes a severe risk.
doi:10.17475/kujff.04836 fatcat:o3n2fog7nrfm7dh45xc576zbfu