Pediatrik subdural higroma tedavisinde subduroperitoneal şant Subdural peritoneal shunt in the treatment of pediatric subdural hygroma

Vedat Açık, Yurdal Gezercan, Gökhan Çavuş, Ali Arslan, Hakan Millet, Ali Ökten
2017 Cukurova Medical Journal Cukurova Med J   unpublished
Öz Subdural hygroma are frequently seen among pediatric population but there is no agreement on their management. The present article evaluated the causes, preoperative symptoms and postoperative results of 4 patients with subdural hygroma who have been inserted subduroperitoneal shunt. All patients were boys. Bulging fontanelle, seizure and restlesness the predominant symptoms related to subdural hygroma improved in all patients. It seems that subduroperitoneal shunt is an effective method in
more » ... ffective method in the management of this condition in pediatric population. Subdural higroma pediatrik populasyonda sık olarak görülür ancak yönetimi konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmada subduroperitoneal şant takılan 4 subdural higromalı hastayı sebepleri, preoperatif semptomları ve postoperatif sonuçları ile birlikte değerlendirildi. Tüm hastalar erkekti. Hastalarda subdural higromaya bağlı gelişen fontanel gerginliği, nöbet geçirme, huzursuzluk gibi başlıca semptomlar düzeldi. Subduroperitoneal şant uygulamasının subdural higromalı pediatrik populasyonun yönetiminde etkili bir metod olduğu görülmektedir.
fatcat:67fkecvmrvhyxea6lik7oe6o2y