SPATIAL AND TEMPORAL ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL CHANGES IN THE SLOWINSKI NATIONAL PARK BETWEEN 1964 AND 2004

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji
2007 unpublished
SŁOWA KLUCZOWE: Analizy przestrzenno-czasowe, GIS, wydmy, zmiany morfologiczne, zdjęcia lotnicze, NMT. STRESZCZENIE: Wyjątkowo silna dynamika podłoa oraz trudna dostępność terenów sprawia, i badania na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego (SPN) są w znacznym stopniu ograniczone. Zastosowanie nowoczesnych technik teledetekcji oraz praca w środowisku GIS pozwalają na kompleksowy i permanentny charakter badań opartych o stałe powierzchnie badawcze. Moliwość zbadania i analizy zmian zachodzących
more » ... zmian zachodzących na przestrzeni dziesięcioleci dają wieloczasowe zdjęcia lotnicze obszaru SPN, wykonywane w latach 1951÷2004. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań, prowadzonych w ramach projektu KBN Nr N304 077 31/3060 "Modelowanie przestrzenne zmian wybranych elementów środowiska Słowińskiego Parku Narodowego", które dotyczyły między innymi współczesnego rozwoju form eolicznych związanych zarówno z deflacyjną jak i akumulacyjną działalnością wiatru. W środowisku GIS utworzone zostały mapy krzywizny terenu, wykorzystane następnie w procesie tworzenia wektorowych map konturów wydm dla wszystkich roczników. Mapy te wykorzystano do wygenerowania rónicowych map powierzchni. Na podstawie Numerycznego Modelu Terenu z kadego okresu utworzono rónicowe mapy wysokości. Uzyskane w wyniku analiz przestrzenno-czasowych mapy pozwoliły prześledzić tempo i charakter zmian wybranej wydmy przez obserwację przesunięcia poziomego, zmian wysokości oraz zajmowanych przez nią powierzchni w kolejnych przedziałach czasowych.
fatcat:hlncx5wygbejpjzxjueaw32nfu