ARE CRITICAL THEORY AND RED PILL MOVEMENT COMPATIBLE?

MELTEM İŞLER SEVİNDİ, ATİLLA AKALIN
2022 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication  
ÖZ İngilizce konuşulan dünyada "The Red Pill" (TRP), Türkiye'de ise Kırmızı Hap olarak bilinen sosyal hareket, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan bazı imalara ve iddialara sahip bir sosyal fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırmızı Hap hareketinin temel çerçevesi ile kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerinin ikili karşıtlıklar şeklinde ele alındığı söylenebilir. Kırmızı Hap düşüncesine göre erkekler, kadınlar tarafından determine edilmiş olan belirli sosyal pratikleri terk
more » ... tmelidir. Bu terk edilen pratikler sonucunda erkeklerin belirli toplumsal faydaları elde edeceği ve içsel amaçlarına daha kolay ulaşacağı varsayılır. Bu çalışma Kırmızı Hap düşüncesini salt bir sosyal teori olarak inceleyerek, hakkında bilgi ve eleştiri ürettiği noktaları üç ayrı pozisyonda ele almayı amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, Kırmızı Hap hareketini ele almanın temelde üç yolu olduğu iddia edilmiştir. Bunlar sırasıyla, Doğal/Evrimci Pozisyon, Sonuççu Pozisyon ve Eleştirel Pozisyon olarak özetlenebilir. İddiamız, Kırmızı Hap felsefesinin temel argümanları göz önüne alındığında bir çeşit politik statüko eleştirisi yapma girişimi olarak da yorumlanabilen Eleştirel Pozisyonun, Eleştirel Teori ile uyumlu olduğudur. Fakat Kırmızı Hap felsefesinin tümü için bu uyumluluk söz konusu değildir. Doğal/Evrimci Pozisyon ile Sonuççu Pozisyonun, eleştirel sosyal teorinin temel çerçevesine uyumlu olmadığı öne sürülmüştür. Bu bağlamda Eleştirel Teori ile Kırmızı Hap hareketinin uyumlu olup olmadığı sorusu eleştirel yaklaşım yöntemi içerisinde tartışılmıştır.
doi:10.7456/11202100/010 fatcat:jgwhvwvfx5ditor774lp63by3m