Converses amb Joan Pagès

Antoni Gavaldà, Antoni Santisteban
2013 Comunicació Educativa  
<p>Joan Pagès és professor de Didàctica de les Ciències Socials a l'Escola de Mestres de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Història Moderna i Contemporània, es va fer mestre gràcies a la pràctica i a «Rosa Sensat». Va ser membre de l'equip de Ciències Socials de «Rosa Sensat» i és un dels autors de la Les Ciències Socials a la Segona Etapa d'EGB, (Ed. 62/ Rosa Sensat, Barcelona, 1981) i de L'Educació Cívica a l'Escola, (Ed. 62/ Rosa Sensat, 1981). Ha publicat diversos articles
more » ... sobre l'ensenyament de les Ciències Socials i, en especial de la Història a «Perspectiva Escolar, Guix i Cuadernos de Pedagogia». També ha publicat a l'obra col·lectiva Enseñar historia (Barcelona, 1989, Laia / «Cuadernos de Pedagogía») un treball intitulat Aproximación a un currículum sobre el tiempo histórico. Ha participat en l'organització dels dos Simposis sobre l'Ensenyament de les Ciències Socials celebrats a Vic i Bellaterra, presentant sengles ponències sobre l'ensenyament de les Ciències Socials. Va formar part de l'equip d'especialistes en Ciències Socials que van elaborar el disseny curricular de Ciències Socials de l'experimentació del cicle superior d'EGB i ha col·laborat amb la Generalitat i el MEC en l'elaboració del disseny de Secundària Obligatòria. Actualment està acabant la tesi doctoral sobre l'avaluació del currículum i la formació del professorat en didàctica de la història i coordina els materials curriculars de Coneixement del Medi de l'editorial Bruño.</p>
doi:10.17345/comeduc199216-23 fatcat:odxjo7wvcfgcla3rmvg2ltdjwe