BOSHLANG'ICH SINFDA O'QISH DARSLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI

Radjabova Dilshoda Sharifjonovna
2022 Zenodo  
Annotatsiya:Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish metodikasi adabiy ta'lim metodikasi sifatida ish ko'rishi lozimligi, boshlang'ich sinfda o'qish adabiyot o'qitish sistematik kursiga tayyorlovchi predmet sifatida o'qitilishi, metodika bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini adabiy ta'limnining mazmuniga va uni o'qitishga mustaqil ongli yondasha oladigan, o'zgalarning tajribasini nafaqat o'rganib olmasdan, balki ular faoliyatining natijalarini ongli ravishda tahlil qilib, to'gri xulosa
more » ... hiqara biladigan bo'lishlari xususida so'z yuritiladi.
doi:10.5281/zenodo.7004605 fatcat:kwtplyd4w5flrp7s3vbbuojzk4