Advances in the Field of Automated Essay Evaluation

Kaja Zupanc, Zoran Bosnic
2015 Informatica (Ljubljana, Tiskana izd.)  
Automated essay evaluation represents a practical solution to a time-consuming activity of manual grading of students' essays. During the last 50 years, many challenges have arisen in the field, including seeking ways to evaluate the semantic content, providing automated feedback, determining validity and reliability of grades and others. In this paper we provide comparison of 21 state-of-the-art approaches for automated essay evaluation and highlight their weaknesses and open challenges in the
more » ... field. We conclude with the findings that the field has developed to the point where the systems provide meaningful feedback on students' writing and represent a useful complement (not replacement) to human scoring. Povzetek: Avtomatsko ocenjevanje esejev predstavlja praktično rešitev za časovno potratno ročno ocenjevanje študentskih esejev. V zadnjih petdesetih letih so se na področju avtomatskega ocenjevanja esejev pojavili mnogi izzivi, med drugim ocenjevanje semantike besedila, zagotavljanje avtomatske povratne informacije, ugotavljanje veljavnosti in zanesljivosti ocen in ostale. V članku primerjamo 21 aktualnih sistemov za avtomatsko ocenjevanje esejev in izpostavimo njihove slabosti ter odprte probleme na tem področju. Zaključimo z ugotovitvijo, da se je področje razvilo do te mere, da sistemi ponujajo smiselno povratno informacijo in predstavljajo koristno dopolnilo (in ne zamenjavo) k človeškemu ocenjevanju.
dblp:journals/informaticaSI/ZupancB15 fatcat:ypfutz7fi5g5bkvb5gc7hysk5y