QUÈ VOL DIR PEIX IMPERIAL?

Miquel Duran
2010 Estudis Romànics   unpublished
Una consideració prèvia: la llum en els dominis de Poseidó Per entendre bé la doble significació del qualificatiu imperial aplicat als peixos ma-rins, caldrà recordar algunes propietats de l'energia lluminosa i la manera com aquesta energia es propaga dins la mar. La llum del sol que arriba a la superfície de la Terra és una mescla de radiacions d'una àm plia gamma de longituds d'ona, de la qual sols una part-l'anomenat espectre visible-és per ceptible per l'ull humà, que la interpreta com a
more » ... interpreta com a llum blanca. El conegut experiment del prisma de Newton demostra que la llum blanca és una barreja de llums de diferents colors, cada un dels quals correspon a una banda de longituds d'ona que, expressades en nanòmetres, 1 són les següents: El color d'un objecte il⋅luminat amb llum solar depèn de la part de l'espectre visible que reflecteix: si l'objecte reflecteix per un igual totes les longituds d'ona el veiem de color blanc pur, si reflecteix les ones lluminoses de 520 a 550 nm el veiem del color verd, si reflecteix les compreses entre 630 i 780 nm el veurem vermell, etc. Si posem un vidre de color blau davant un focus de llum blanca obtindrem una llum blava de longitud d'ona inferior a 500 nm, que projectada sobre una llimona i una taron-ja farà que les veiem com en una fotografia en blanc i negre, és a dir que les tonalitats groguenques i ata ronjades s'hauran transformat en una gamma de grisos. 1. El nanòmetre és la mil milionèsima part d'un metre, és a dir la milionèsima part d'un mil⋅límetre.
fatcat:2dd2wgcojjgsvkkcnj3yckfte4