A HEALTH PROJECT FOR ART / CREATIVE ARTS THERAPIST "THE STORY OF A PROJECT PREPARATION PROCESS"

Hülya ERBABA
2018 Journal of International Social Research  
Öz Sağlık bakımı, multidisipliner bir çalışma alanıdır. Uzmanlık alanları ve seviyeleri arttıkça hizmet kalitesi de artmaktadır. Bu durum, yaşam kalitesini ve hastanın beklenen ömrünü etkiler. Hizmet çeşitliliği nedeni ile bu alan sürekli olarak yeni profesyonelleri kucaklamaktadır. Geçen yüzyılın ikinci yarısında sağlık sektöründe yer alan mesleklerden biri de sanat / yaratıcı sanatlar(müzik-dans terapisi, evcil hayvan terapisi, palyaço tedavisi vb.) terapistliğidir. Sanat ve yaratıcı
more » ... n Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde sağlık bakımında kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu terapiler hem yetişkinlerin hem de çocukların iyileşme sürecinde destekleyiçi ve stresi ortadan kaldırıcı olarak ortaya çıkmakta ve hastaların kendilerini klinik tedavilere daha fazla dahil etmelerini sağlamaktadır. Yine de bilinmesi gereken şey, bu faaliyetlerle ilgili tüm mesleklerin ortak bir tanımlaması bulunmamakta ve çoğu gönüllü olarak değerlendirilmekte ve çıkarlarının temsil edildiği uluslararası platform eksikliği çekmektedirler. Bu çalışma, sağlığı geliştirme alanında sağlık çalışanları ve akademisyenleri tarafından hazırlanabilecek uluslararası projeler için bir örnek olarak hazırlanmıştır. Abstract Health care is a multidisciplinary workplace. As the expertise areas and levels increase, the quality of service increases. This situation, affects the quality of life and the expected lifespan of the patient. Due to the diversity in service, this field is constantly embracing new professionals. One of the professions that participated in the second half of the last century in the healthcare sector is art / creative arts(like music, dans therapy, pet therapy, clown therapy and so on) therapist. Creative and performing arts have been expanding their use in healthcare in Europe and other developed countries gradually. Those therapies come into view as supporter and stress-reliever during the healing process of both adults and children and provide patients to feel themselves more involved in clinical treatments. However, there is no common identification of all professions related to these activities: Most of them are considered on the volunteer basis and suffer from the lack of international platforms where their interests are represented. This study has been presented as an example for international projects which can be prepared by healthcare providers and academicians in health promotion field.
doi:10.17719/jisr.20185639073 fatcat:o7so4d7ctna5fcxnty44w3sgei