Aşırı Sert Bileşiklerle Kaplı Implantların İndüklenmiş Travma Altında Kemik Dokusu Üzerine Lokal Etkilerinin Morfolojik Yönden Araştırmaları

Galimzyan KABIROV, Faina SHAKIROVA, Jean Claude MANIRAMBONA, Ildar AKHTYAMOV, Elmira GATINA, Dmitriy TSIPLAKOV
2015 Acta Veterinaria Eurasia  
In this paper we analyze the response of bone tissue to a transosseous introduction of implants made of copper (Cu), medical steel 12X18H9T, steel with nitrides of titanium and hafnium coatings (TiN + HfN), as well as steel coated with titanium and zirconium nitrides (TiN + ZrN) into the diaphysis of the tibia of experimental rats. The obtained results showed that the restoration of the injured bone and bone marrow in groups with implants made of steel 12X18H9T occurred without the
more » ... of the granulation and cartilaginous tissues, but with implants made of steel coated with titanium and hafnium nitrides (TiN + HfN), this bone recovery also took place in the early term. At the same time, in groups, where the implants were made of copper (Cu), implants were made of steel coated with titanium and zirconium nitrides (TiN + ZrN) were used, such phenomena as necrosis, lysis and destruction of the bone were registered and the bone tissue repair went through formation of the cartilaginous tissue. Bu çalışmada, deney grubundaki sıçanların tibialarının diafizleri içine bakır (Cu), medikal çelik 12X18H9T, titanium ve hafnium nitrit kaplı çelik (TiN + HfN) ve titanium ve zirkonium nitrit (TiN + ZrN) kaplı çelikten yapılmış implantların transosseoz uygulamalarına kemik dokusunun verdiği cevap araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar 12X18H9Tçelikten yapılmış implantlı gruplarda hasarlı kemik ve kemik iliği onarımının granülasyon ve kartilajlı dokuların ayrılması olmadan gerçekleştiğini göstermektedir; öte yandan titanium ve hafrium nitrit (TiN + HfN) ile kaplı çeliklerle yapılmış implantlarda da bu kemik iyileşmesi erken evrede oluşmuştur. Aynı zamanda, bakırdan (Cu) yapılan implantlı gruplar ile titanium ve zirkonium nitrit (TiN + ZrN) ile kaplı çelikten yapılmış implant kullanılan gruplarda kemik nekrozu, dağılması ve bozulması gibi durumlar belirlenmiş ve kemik doku onarımı kartilaj dokusunun oluşumu ile meydana gelmiştir.
doi:10.16988/iuvfd.2015.89630 fatcat:r3ykdnsum5dp5kkosjcd4j7lly