Is ethics in nursing a discipline or a part of medical ethics?!
Je li etika sestrinstva zasebna disciplina ili je dio medicinske etike ?!

Snjezana Mirilovic, Blazenka Pavlic
2014 Sestrinski glasnik/Nursing Journal  
doi:10.11608/sgnj.2014.19.051 fatcat:efz6zcpetjh4la3qaglpa3fbgi