Оцінка розподілення ймовірностей та кореляційних функцій за результатами аналізу методів розрахунку ймовірнісних характеристик вимірювальних сигналів

В.В. Хижняк, А.О. Литовченко, А.Г. Дмитрієв
2018 Системи озброєння і військова техніка  
1 Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Київ 2 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків ОЦІНКА РОЗПОДІЛЕННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА КОРЕЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЙМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ Описані методи розрахунку ймовірнісних характеристик вимірювальних сигналів при їх перетвореннях в типових елементах інформаційно-вимірювальних систем, які можуть бути покладені в основу оцінки
more » ... ймовірності та відповідних кореляційних функцій при моделюванні типових перетворювачів і елементів інформаційно-вимірювальних систем. Описані методи розрахунку ймовірнісних характеристик вимірювальних сигналів при їх перетвореннях у типових елементах інформаційно-вимірювальних систем можуть бути покладені в основу оцінки одномірних законів розподілення щільності імовірності для безперервних випадкових процесів і законів. Ключові слова: інформаційно-вимірювальні системи, випадкові процеси, метрологічні характеристики, ймовірнісні моделі.
doi:10.30748/soivt.2018.56.18 fatcat:gyc7dukhpzcolg33x7gbmztbxy