Akut inferior miyokart enfarktüsü seyrinde gelişen heparin ilişkili trombositopeninin yönetimi

Ali ÇONER, Sinan AKINCI, Ertan AKBAY
2020 Acta Medica Alanya  
ÖZ Heparin ilişkili trombositopeni (HİT) başa çıkılması zor bir klinik tablodur ve bu hastaların yönetimiyle ilgili bilgimiz sınırlıdır. Heparin'in kesilmesi tedavinin esasıdır ancak bu hastaların bir kısmında antikoagülan kullanım ihtiyacı doğabilir ve takibinde antikoagülan ihtiyacı olan hastalarla ilgili net bir veri bulunmamaktadır. Bu yazımızda anfraksiyone heparin sonrasında tip I HİT gelişen ve aynı zamanda antikoagülan kullanım ihtiyacı bulunan miyokart enfarktüsü hastamızın sunumunu
more » ... tamızın sunumunu yapmayı amaçladık. Anahtar sözcükler: miyokart enfarktüsü, heparin kullanımı, heparin ilişkili trombositopeni ABSTRACT Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is a difficult clinical presentation to deal with and we know little about the management of these patients. Stopping of heparin is essential in treatment but some patients may need anticoagulation in the follow-up; however, we do not have enough data about the patients with a need of anticoagulant usage. We want to present a myocardial infarction patient who developed type I HIT after exposure to unfractionated heparin with a need of anticoagulation at the same time.
doi:10.30565/medalanya.670263 fatcat:zaosrwmrujb5njdjhggmxvf6py