"Det gjorde sygt, sygt ondt"

Hanne Hede Jørgensen, Helle Marie Skovbjerg
2020 Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse  
ResumeMed afsæt i en pilotundersøgelse baseret på Design-Based-Research og etnografisk intervention præsenterer denne artikel et legedesign som ramme for studier af børns deltagelsesmuligheder i leg. Studiet tager udgangspunkt i legen som stemningspraksis og viser, at børns viden om at slå-for-sjov samt deres kendskab til et dø-dramatisk-narrativ har betydning for, om legen opleves som god, mens børn, der har forestillinger om virkelig, fysisk smerte, umiddelbart ikke oplever at være inkluderet
more » ... i leg. Artiklen diskuterer afslutningsvis, hvordan børns viden om leg kan udgøre et pædagogisk potentiale, samt hvorfor legen bør sættes på den pædagogiske dagsorden i skole og SFO. Abstract"It hurts awesomely". Designing inclusive play environment in schools in collaboration with pedagoguesStarting from a pilot study based on Designed-Based-Research and ethnographic intervention this article presents a play design. The play design is based on play as a mood practice and frames a study on children´s possibilities to participate in play. The study discloses how knowledge on hitting for fun and a narrative of dramatic death is significant for the children´s experiences of good play. Children, however, who do not experience themselves included in play, tend to speak of real pain. Finally, the article discus the pedagogical potential of children´s knowledge of play and why play ought to be part of a pedagogical agenda in schools and leisure time clubs.
doi:10.7146/fppu.v4i2.122507 fatcat:y6vhc6klznauneotq4guhtto44