Virginia Woolf and some aspects of the Russian novel of the 19th century

Sonja Valčić
2018 Radovi. Razdio filoloških znanosti  
Tema ovog eseja je bazirana na citatu V. Woolf »The Russian Point of View«, tj. na citatu iz njena eseja, koji otvara jedan interesantan uvid u neke tendencije ruskih i engleskih romanopisaca 19. stoljeća. Engleski novelisti, po V. Woolf, čini se, teže objektivnijem prikazivanju društva, dok su ruski veći individualisti. Da se svi engleski pisci ne mogu klasificirati kao objektivni promatrači društva u kojem žive, potvrđuje Emily Bronte sa svojim romanom Wuthering Heights. Isto tako ruski
more » ... sti 19. stoljeća otvaraju »mogućnosti« modernih interpretacija s tematikama moralnih sukoba koje onda pisci 20. stoljeća (engleski) proširuju na određen način, ili, bolje rečeno, sagledavaju s drugih točaka gledišta i stavljaju u određene okvire. Obrađeni su naročito V. Woolf i D. H. Lawrence, te su povučene neke paralele s Tolstojem i Turgenjevim.
doi:10.15291/radovifilo.1532 fatcat:ogj7csmjzrfglkv4pcrbfpdkle