Study on the Near-infrared Absorption Properties of ZnGeP2 Single Crystals

Shi-Xing XIA, Chun-Hui YANG, Chong-Qiang ZHU, Tian-Hui MA, Meng WANG, Zuo-Tao LEI, Bin XU
2010 Journal of Inorganic Materials  
doi:10.3724/sp.j.1077.2010.01029 fatcat:ot65cplajfdthkdilkxhhdbb3a