Micro-milieus from the aspect of integration
Mikromiliő integrációs megközelítésben. A személyes kapcsolatokra vonatkozó eddigi kutatási eredmények áttekintése

Fruzsina Albert, Beáta Dávid
2015 Socio hu  
Absztrakt A tanulmány egy új adatfelvétel megalapozásának céljából a nyolcvanas évek óta rendelkezésre álló magyar adatok bemutatásával áttekinti az egyének interperszonális kapcsolathálózatainak főbb jellegzetességeit, különös tekintettel a rokoni és nem rokoni kapcsolatok arányainak változásaira, a barátságokra, bizalmas kapcsolatokra és a gyenge kötésekre, illetve ezen dimenziók eltérő jellegzetességeire a férfiak és nők kapcsolathálózataiban. Kulcsszavak: Bizalmas kapcsolatok, barátság,
more » ... atok, barátság, gyenge kötések, időbeni változás Micro-milieus from the aspect of integration Abstract Aiming to provide a basis for future research, the study presents the findings of surveys on the characteristics of Hungarian ego-centric interpersonal networks since the eighties, focusing especially on the change in the proportion of kin and non-kin ties, friendships and weak ties, and the different features of interpersonal networks of men and women.
doi:10.18030/socio.hu.2015.4.1 fatcat:ps4ds67mandynnmmebbjmfbkuu