Viešoji sociologija Lietuvoje: pro et contra

Arūnas Poviliūnas
2009 Sociologija : Mintis ir Veiksmas  
Sociologijos dvidešimtmetis nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje buvo intensyvus: sparčiai plėtojosi ne tik sociologijos akademinis laukas, kartu formavosi sociologų profesinės tapatybės ir įvairėjo sociologių profesinės veiklos laukas. Straipsnyje, remiantis viešosios sociologijos projekto kritiniu vertinimu, P. Bourdieu lauko teorija ir vieno sociologų inicijuoto projekto, skirto socialiniams antrepreneriams, analize, svarstomi sociologijos lauko ribų pokyčiai ir analizuojamos sociologijos
more » ... uko pokyčių generuojamų sociologinių habitus transformacijos. Kartu aptariamas sociologijos profesinės veiklos lauko tyrimo projektas.
doi:10.15388/socmintvei.2009.2.6085 fatcat:2cg2esapmvf5fha5xybwgruipu