Rozwój crowdfundingu opartego na nagrodach w Polsce na przykładzie wspieram.to

Angelika Kędzierska-Szczepaniak
2018 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Crowdfunding jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem do pozyskania kapitału na finansowanie różnorodnych inicjatyw. Zainteresowanie nim wzrosło po wybuchu kryzysu finansowego w 2007 r. Wśród modeli crowdfundingowych wyróżnić można modele bezudziałowe oraz inwestycyjne. Najbardziej klasycznym modelem crowdfundingu jest model oparty na nagrodach, inaczej model bonusowy (reward crowdfunding). Dotyczy on sytuacji, kiedy wspierający otrzymuje za przekazane środki określoną
more » ... ę. W Polsce jest to jedna z najpopularniejszych form finansowania społecznościowego, której udział w rynku wynosi ok. 40%. Celem artykułu jest analiza finansowania społecznościowego opartego na nagrodach na podstawie wspieram.to − jednego z największych portali crowdfundingowych stworzonych w Polsce. W artykule wykorzystane zostaną dane pochodzące ze stron Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz platform crowdfundingowych pośredniczących w udziałowym finansowaniu społecznościowym.
doi:10.15611/pn.2018.533.12 fatcat:rxlsdntqj5gzxbpn5hsheghcva