高炉操業

Yoshio KANDA, Hiroshi NOMIYAMA, Michiyasu YOSHIKI, Fusatoshi EMOTO, Kiyoshi SEGAWA, Eiichi Tsunetomi, Yasushi NAKAMURA, Hiromasa SUZUKI, Atsumi OHNO, H. U. Ross
1966 Tetsu to hagane  
doi:10.2355/tetsutohagane1955.52.3_338 fatcat:euhy4bsk4fcufgaeof6nakumce