Efektywność innowacyjna systemu triple-helix w Unii Europejskiej / The effectiveness of an innovative triple-helix system in the European Union

Marek Szajt
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2016.433.19 fatcat:nh6q7kvn6nadrou6mr4mi3krxq