A CASE REPORT OF DIABETIC NEUROARTHROPATHY
Diabetic neuroarthropathyの1症例

Takahide NOMURA, Yuzo SATO, Makoto NAGASHIMA, Hironobu KAKUTA, Kiyoji OHHARA, Tadakazu HATTORI, Nigishi HOTTA, Nobuo SAKAMOTO
1976 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.65.1425 fatcat:ozl56nx36jedxo2vpgevm2dfhq