Recenzja: "Radiomaryjny wzorzec demokracji. Analiza treści "Rozmów niedokończonych" "/ Izabela Tomala-Kaźmierczak. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. ISBN 978-83-8019-166-2

Rafał Pląsek, Digitale Wissenschaftsplattform Pol-Int (Www.Pol-Int.Org)
2021
Współczesny świat to świat mediów. Autorka "Radiomaryjnego wzorca demokracji", Izabela Tomala-Kaźmierczak, we wstępie do recenzowanej pracy zauważa, iż "dekodowanie przekazów medialnych oddziałuje na konstrukcję naszych światów społecznych. Media stanowią tym samym cenny oręż w walce o 'przywództwo dusz'. Można powiedzieć, że ten, kto 'ma media', ma władzę nad drugim człowiekiem, a dokładniej nad postrzeganiem rzeczywistości przez tego człowieka" (s. 9). Media kształtują więc, w mniejszym bądź
more » ... iększym stopniu, otaczający nas świat, zarówno w wymiarze niematerialnym, jak też materialnym. Przykładem może być wpływ afery Watergate na politykę. Warto również wspomnieć o roli mediów (szczególnie społecznościowych) w wydarzeniach tzw. "Arabskiej Wiosny Ludów" (lata 2010-2013) – ułatwiły one m.in. mobilizację uczestników oraz przełamanie ciszy informacyjnej.
doi:10.11584/opus4-1102 fatcat:wdd5xz6kpbbrpihrywykyfersq