Pirtobrutinib and venetoclax combination overcomes resistance to targeted and CAR Tcell therapy in aggressive mantle cell lymphoma

Yang Liu, Fangfang Yan, Vivian Changying Jiang, Yijing Li, Yuxuan Che, Joseph McIntosh, Alexa Jordan, Ian Hou, Lei Nie, Jingling Jin, Wei Wang, Heng-Huan Lee (+2 others)
2022 Haematologica  
Not available.
doi:10.3324/haematol.2022.282031 fatcat:uarjrrf3xvhjnfax6qxrfvatre