Çevre Ceza Hukukunda zaman

Unknown Unknown
2016 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
GİRİŞ Çevre Hakkı, yaşam hakkı kapsamında, korunan bir çevre, bozulmaması gereken çevre dengesi, canlı tüm varlıklarla birlikte insan yaşamının devamlılığına hizmet etmektedir 1 . Anayasa'nın m.17'de herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, m. 56.'da herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu belirtilmiştir
more » ... uğu belirtilmiştir 2 . Yine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 3 m.1'de kanunun amacı, "bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak" olarak belirtilmiştir. Yine sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının korunması amacıyla Kabahatler Kanunu m. 41-43 de çevreyi kirletme, gürültü yapma ve afiş asma kabahatleri açıkça düzenlenerek, çevrenin kirletilmesi idari yaptırımlara tabii tutulmuştur. Aynı şekilde "kamu sağlığını ve çevreyi koruma" prensibi Türk Ceza Kanunu'nun birinci maddesinde Kanun'un amaçlarından birisi olarak öngörülmüş, ayrıca "sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı" başta bu Kanunun
doi:10.1501/hukfak_0000001885 fatcat:5zfa2xnd5nd6boet3zqqnmzhfy