The Adonis' sarcophagus in the Museu d'Arqueologia de Catalunya

Manuela Domínguez Ruiz
2008 Locus Amoenus  
Resum El present article porta a terme l'estudi d'un petit sarcòfag decorat amb escenes del mite d'Adonis a la part frontal i conservat, actualment, al Museu d'Arqueologia de Catalunya. La versemblança compositiva entre aquest i un destacat sarcòfag romà pertanyent a les col·leccions vaticanes, va suscitar dubtes sobre el seu origen antic. Mitjançant una exhaustiva anàlisi compositiva, estilística i iconogràfica, es demostra com aquest sarcòfag és, en realitat, una còpia moderna del ja esmentat
more » ... exemplar. Paraules clau: escultura romana, sarcòfag, iconografia, còpia moderna. Abstract The Adonis' sarcophagus in the Museu d'Arqueologia de Catalunya This article studies a small sarcophagus decorated with scenes of the mite of Adonis and located today in the Museu d'Arqueologia de Catalunya. The resemblance between this compositional and an important Roman sarcophagus belonging to the Vatican collections, aroused doubts about ancient origins of the first one. With a comprehensive compositional stylistic and iconographic analysis, it is demonstrated that this sarcophagus is really a modern copy of the Roman exemplary.
doi:10.5565/rev/locus.178 fatcat:spoboom73jcdvdavjuemowe5xy