THE COMPARISON OF SPACE PERCEPTION IN EXAMPLES OF PAINTING AND MINIATURE WHICH SHARE THE "AMBASSADORS" SUBJECT

Burhan Yilmaz
2013 Kalemisi Dergisi  
ÖZET Bu metinde yaklaşık aynı dönemlerde gerçekleştirilmiş iki eser üzerinden Doğu ve Batı kültürünün çeşitli özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu karşılaştırma resim ve minyatür sanatları arasındaki çeşitli farklılıkların ve aynılıkların vurgulanması ile bu eserlerdeki figür ve mekân anlayışlarının çözümlenmesini içermektedir. Bu şekilde resim ve minyatür sanatlarındaki mekân görüntülerinin, Doğu ve Batı'nın kültürel düzlemdeki mekân algısının niteliğini verebileceği
more » ... leceği düşünülmektedir. Metinde Nakkaş Osman'ın "II. Selim'in Safevi Elçisi Şahkulu Han'ı Kabulü" adlı minyatür eseri ile Hans Holbein'in "Elçiler" adlı yağlıboya resmi karşılaştırılmaktadır. Özellikle elçi kabulü gibi aynı konuyu işlemiş iki ayrı eserin ele alınışı, zaman, içerik ve mekâna dair söylemin karşılaştırılması bakımından konuya çeşitli açıklıklar sağlamaktadır. ABSTRACT In the scope of this paper, the aim is to compare various specialities of the East and West cultures by comparing two artworks which were produced in the same time period. The comparison, in this sense, involves highlighting several differences and similarities between a painting and a miniature and thereby to analyze the understanding of the figure and the space in these artworks. Thus, the image of the space in painting and miniature arts can give the quality of space perception in the East and West cultures. In the article, Nakkaş Osman's miniature named "The acceptance of Safevid ambassador Şahkulu Han" and Hans Holbein's oil painting named "Ambassadors" are compared with each other in terms of space perception. Especially the discussion of two different artworks which share the similar subject as the acceptance of ambassadors, can clarify the subject with regard to the time period, content and space.
doi:10.7816/kalemisi-01-02-03 fatcat:bjnim3eoz5gzngodtvwaqsafl4