FORMING THE EUROPEAN PROJECT CULTURE: BASIC LEVELS, AREAS AND STAGES
ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ: ОСНОВНІ РІВНІ, НАПРЯМИ ТА ЕТАПИ

O. GURA, Zaporizhzhia National University, T. GURA, Zaporizhzhya regional institute of postgraduate pedagogical education
2019 Visnik Zaporiz'kogo naciohai'nogo universitetu. Pedagogicni nauki  
У статті здійснено уточнення сутності і змісту європейської проєктної культури, визначено й охарактеризовано основні напрями і етапи її поширення і формування. Констатовано, що цей феномен необхідно визначати і розглядати на двох рівняхсоціальному і особистісному. На соціальному рівні європейська проєктна культура представлена як динамічна система ціннісних характеристик європейської соціальної спільноти, що забезпечує прояв, розповсюдження, розвиток та відтворення проєктної діяльності як
more » ... із основних форм інноваційного перетворення дійсності. У статті розглянуто і проаналізовано змістовні етапи та напрями її поширення і формування на цьому рівні: від зародження методу проєктів і започаткування проєктної діяльності в освітній сфері, у сфері практичної підготовки, розробки системи управління проєктами в публічній сфері, міжнародній діяльності до створення інституцій та організації процесу її цілеспрямованого формування. Проєктну культуру необхідно розглядати і на особистісному рівні як систему ціннісних діяльнісно-рольових та особистісних характеристик людини, що формуються і розвиваються і які забезпечують успішність її проєктної діяльності як однієї з основних форм інноваційного перетворення дійсності. У роботі розглянуто зміст і підходи її розвитку на цьому рівні.
doi:10.26661/2522-4360-2019-1-32-07 fatcat:ev47xzmfrfb5hjni6cqtxdfz7y