Flow instabilities in polymer melt extrusions. Part II. Instabilities suppression and evaluation methods
Niestabilnosci przeplywu stopionych tworzyw polimerowych w trakcie wytlaczania Cz. II. Ocena i zapobieganie

Mateusz Barczewski
2016 Polimery  
Streszczenie: Artykuł jest kontynuacją przeglądu literatury dotyczącego niestabilności przepływu stopionych polimerów termoplastycznych w trakcie wytłaczania. W części II omówiono zagadnienia związane z metodami oceny niestabilności przepływu oraz zapobiegania im. W pracy przedstawiono dotychczas stosowane metody niwelowania niestabilności, oceniono ich skuteczność oraz zakres stosowalności w warunkach laboratoryjnych oraz w trakcie rzeczywistego procesu technologicznego. Słowa kluczowe:
more » ... wa kluczowe: niestabilności przepływu, wytłaczanie, polietylen, zapobieganie niestabilnościom. Abstract: This paper constitutes a review of the literature concerning with the methods of melt flow instabilities suppression and evaluation. Paper focus on melt flow instabilities suppression methods in accordance to their origins. Moreover, detailed description of so far used evaluation methods that allow to assess melt flow instabilities during processing as well as corresponding them phenomena.
doi:10.14314/polimery.2016.248 fatcat:eecpnnzwqbfr5keztn2owunvlm