Significance of psychiatrists' personal variables in treatment of persons suffering from schizophrenia
Znaczenie zmiennych osobowych psychiatrów w leczeniu osób chorych na schizofrenię

Maryla Sawicka, Katarzyna Charzyńska
2014 Psychiatria Polska  
doi:10.12740/pp/19655 pmid:25717490 fatcat:mpvu4qgukjawlixfjt6kfsleda