Invented Religions: Some Remarks on Secularization in Siberia after Political Transformation

Izolda Topp-Wójtowicz
2017 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace kulturoznawcze  
Religie wynalezione. O sekularyzacji na Syberii po politycznej transformacjiArtykuł skupia się na fenomenie "powrotu religii" na Syberii po pierestrojce. Autorka opisuje różne formy owego powrotu po okresie radzieckiej przymusowej ateizacji, wskazując tego powody oraz cechy charakterystyczne. Stawia tezę, że "powracające religie" mogą być traktowane jako "religie wynalezione", których status i znaczenie jest oparte na autorytecie władzy politycznej i wy­maga ciągłych negocjacji.
doi:10.19195/0860-6668.21.8 fatcat:347fugtnyrb6bow5kgsqu55zsy