Use of the Concept Of 'Product' to Analyze the Relationships Between Tourism and Physical Culture

Bartosz Szczechowicz
2012 Turyzm  
Zarys treści: Celem artykułu jest prezentacja możliwości prowadzenia badań zmierzających do ukazania wspólnej płaszczyzny turystyki i kultury fizycznej z wykorzystaniem podejść oraz metod wypracowanych i stosowanych na gruncie nauk ekonomicznych. Uwagę w tym zakresie skoncentrowano na kategorii produktu, którą potraktowano jako koncept teoretyczny, z pomocą którego możliwe jest przedstawienie struktury podróży turystycznej, także w tej jej części, która odnosi się do wartości i form aktywności
more » ... złowieka związanych z kulturą fizyczną. Społeczną percepcję cech opisujących tę właśnie sferę podróży starano się zdiagnozować poprzez badania empiryczne, które przeprowadzono z zastosowaniem conjoint analysis wśród krakowskich studentów. Ich wyniki dowiodły, że przedstawiciele badanej populacji uczestniczący w podróżach nasyconych aktywnością fizyczną preferują wyjazdy w wysokim stopniu wypełnione cechami, takimi jak poziom wymaganej odwagi, sprawdzenie swoich możliwości psychofizycznych, rywalizacja z drugim człowiekiem lub przyrodą, element "przeżycia przygody", poziom aktywności fizycznej, dostęp do urządzeń sportowych lub rekreacyjnych oraz kontakt z przyrodą, lecz jednocześnie niskim poziomem ryzyka dla zdrowia lub życia turysty. Zauważono jednak, że preferencje kobiet i mężczyzn wobec natężenia tej ostatniej cechy wykazują pewne zróżnicowanie.
doi:10.2478/v10106-012-0008-x fatcat:42e3aqp5zfgnnfhg6fdtcqayti