Sykepleierstudenters erfaringer med praksisstudier organisert som studenttett post

Kari Strand, Kristian Devold, Alfhild Dihle
2013 Sykepleien Forskning  
doi:10.4220/sykepleienf.2013.0012 fatcat:by7rh7b7tnaojn4lhoqefmpw7i