Залежність формування територіально-суспільної системи від економічного простору

Джаман М.О.
2020 Zenodo  
В статті розглянута суть економічного простору та його роль у розвитку територіальної соціально-економічної системи і формуванні територіально-суспільної системи. Проаналізовано співвідношення категорій «територія» і «простір», звернуто увагу на «якість території», як на спроможність задовольнити різноманітні суспільні потреби: економічні, екологічні і соціальні. Розглянуто взаємозв'язок основних складових територіальної організації суспільства: ландшафт, населення та господарство.
more » ... рство. Запропонована концептуальна модель територіально-суспільної системи, аргументована важлива роль управління у формуванні єдиної територіальної організації суспільства. Останнє досить актуально в сучасних умовах децентралізації влади і утворення її низової ланки - об'єднаних територіальних громад.
doi:10.5281/zenodo.3722438 fatcat:jh2begnadrhuhhbfugtc3nzqtu