Das Metallhüttenwesen im Jahre 1907

B. Neumann
1908 Angewandte Chemie  
Neumann: Das Metallhuttenwesen im Jahre 1907. Heft XXI. 85. 28. Jabgang. August 1w8,] Neumann: baa Metallhiittenwesen i m Jahre 1907.
doi:10.1002/ange.19080213503 fatcat:ibhgha3msnb7jp7kpmx3vm7oyy