Molecular Mechanism of Nitrogen Partitioning in C4 Plants
C4植物の高い窒素利用効率を支えるしくみ

Hitoshi SAKAKIBARA, Tatsuo SUGIYAMA
1994 KAGAKU TO SEIBUTSU  
doi:10.1271/kagakutoseibutsu1962.32.290 fatcat:mz44rfaffnehxkrtplji6ambx4