Kolikonheiton todennäköisyys

Jukka Liukkonen
2017 unpublished
Todennäköisyyslaskennan oppikirjoissa kolikonheitto on vakioesimerkki. Symmetristä tai epäsymmetristä kolikkoa heitetään n kertaa ja kysytään, millä toden-näköisyydellä saadaan tasan k kruunaa. Sen jälkeen aletaan puhua binomijakaumasta. Mutta onko kukaan heittänyt kolikkoa äärettömän monta kertaa? Onko ku-kaan toistanut tätä äärettömän pitkää heittosarjaa riit-tävän monta kertaa niin, että suurten lukujen lain vai-kutus alkaisi näkyä, ja satunnaiskokeesta lasketut suh-teelliset frekvenssit
more » ... set frekvenssit olisivat edes summittaisia approk-simaatioita niille oikeille, pyhille todennäköisyyksille? Veikkaan, että vain harvalla kärsivällisyys riittää täl-laisiin suorituksiin. Ensimmäisessä äärettömän pitkäs-sä heittosarjassa ei luulisi olevan vaikeuksia. Olen itse suorittamassa sitä parhaillaan. Varmaan toinenkin su-juu vielä, mutta kolmas äärettömän pitkä kolikonheitto saattaa jo alkaa tuntua puuduttavalta. Sitäpaitsi: mitä ovat ne oikeat, pyhät todennäköisyydet päättymättö-män kolikonheiton yhteydessä? Kirjoitelmassa pohjus-tetaan asian miettimistä. Tekstin ymmärtäminen vali-tettavasti edellyttää todennäköisyyslaskennan käsittei-den tuntemista lukion kurssin laajuudessa-tai avoin-ta mieltä ja ahkeraa hakukoneella ajelua netissä. Älä ihmettele pientä mustaa kolmiota: se tarkoittaa, että esimerkki, sääntö tms. päättyy juuri sillä kohtaa.
fatcat:en2ihfktc5fojjryfljfm5gyqq