A deliberative design

Jordi Pericot
2013 Grafica: Documents de Disseny Gràfic  
El disseny varia en el temps. Com ja va posar de manifest W.Benjamin 1 , l'evolució de la tècnica comporta sempre uns canvis i mutacions que estan a l'origen d'una percepció inèdita que modifica les condicions de la nostra relació amb el món i la manera de comunicar-nos. Ara, amb l'expansió de les tecnologies digitals, som novament testimonis d'una evolució que, per les seves dimensions i originalitat, modifica substancialment tots els àmbits del comportament humà i assenta les bases per a un
more » ... nvi social, econòmic i polític de notable rellevància. Evidentment, el disseny, com a formalitzador del nostre entorn, no és aliè a aquests canvis. A ningú escapa que el disseny d'avui dia difereix substancialment del que hi regia fa només unes dècades. Però, precisament per estar sotmès a aquests canvis, el disseny és una forma privilegiada d'anàlisi de la relació entre el ser humà i el seu entorn i un testimoni de l'home i les seves formes de comunicació. Tradicionalment, les diferents formes d'expressió del disseny en els diferents àmbits de creació, com el gràfic, l'objectual, l' interiorisme..., tot i que mantenien un cert nivell de relació, sempre guardaven les seves pròpies dinàmiques i els seus propis actors. El nivell d'interferències era mínim. Constituïen el que podríem anomenar un camp de valors estables. Ara, amb l'actual procés de transformació tècnica i social que estem vivint, les barreres entre aquestes sectors s'han anat desdibuixant i apareix una nova forma d'expressió. Un nou meta sector, caracteritzat per la combinació de les diferents tecnologies de transmissió, amb una gran diversitat de suports i la novadora participació interactiva de la societat. # EXPERTIA. Volumen 1.2 JordI PerIcot
doi:10.5565/rev/grafica.14 fatcat:6fqdzme27bdv7kzxfdvuimssoa