ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

О. В. Тарасова
2018 Ekonomìka Harčovoï Promislovostì  
<span>У статті досліджуються проблеми забезпечення бюджетної безпеки України<span>, <span>яка відіграє над<span>-<br /><span>звичайно важливу роль у розвитку суспільства<span>. <span>Розглянуто зміст фінансової політики як частини<br /><span>економічної політики держави<span>. <span>Визначені методологічні принципи<span>, <span>на базі яких має здійснюватися<br /><span>фінансова політика<span>: <span>орієнтованість на кінцеву мету<span>; <span>макроекономічна збалансованість усіх галузей<br
more » ... pan>економіки<span>; <span>відповідність інтересам всіх членів суспільства<span>; <span>використання економічних законів<span>; <span>враху<span>-<br /><span>вання внутрішніх і зовнішніх факторів впливу<span>. <span>Обґрунтовано роль фінансової політики у забезпеченні<br /><span>стабільного економічного зростання<span>. <span>Визначені основні загрози бюджетній безпеці України<span>: <span>високий<br /><span>рівень державного боргу<span>; <span>значний дефіцит державного бюджету<span>; <span>підвищення частки видатків держав<span>-<br /><span>ного бюджету на фінансування потреб оборони та безпеки<span>; <span>інфляційно<span>-<span>девальваційні коливання<span>.<br /><span>Сформульовані завдання<span>, <span>вирішення яких дозволить оптимізувати фінансову політику<span>.</span></span></span></span></span></span></span></span></span><br /><br class="Apple-interchange-newline" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
doi:10.15673/fie.v10i1.869 fatcat:wksoct47sves5ir6poq57hom7q