Corporate social responsibility and human performance

Błażej Balewski, Andrzej Janowski
2015 ScienceRise  
Enterprises operating in the 21st century, fa ce constant and perpetual changes, which determine the rise of many obstacles for development. Mentioned organizations constitute parts of larger and more complex structures, comprising international networks. Therefore, their existence is determined by finding solutions that would improve weaknesses and facilitate growth acceleration Підприємства, що працюють в 21-му столітті, стикаються з постійним і безстроковими змінами, які визначають ріст
more » ... изначають ріст багатьох перешкод для розвитку. Зазначені організації становлять частину більш великих і більш складних структур, включаючи міжнародні мережі. Таким чином, їх існування визначається шляхом знаходження рішень, які могли б поліпшити слабкі місця та сприяти прискоренню зростання Ключові слова: організації, можливості людини, корпоративна соціальна відповідальність, суспільство, глобальне управління, ефективність ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Економічні науки Scientific Journal «ScienceRise» №3/3(8)2015 Дата надходження рукопису 11.02.2015
doi:10.15587/2313-8416.2015.38672 fatcat:yk4rjn2fkvhophbvox2wntmk7i