Udfasning af MTBE i benzin

Ken Friis Hansen
2020
MTBE har opnået stor udbredelse til at erstatte det miljøskadelige bly, som tidligere blev an-vendt til at forhøje oktantallet i benzinen. MTBE er i dag samtidig et relativt billigt stof sam-menlignet med andre stoffer, der kan tilsættes benzin for at få oktantallet op, og stoffet er der-for raffinaderiernes foretrukne valg. MTBE opløses let i vand, og da det samtidig er svært nedbrydeligt, er der risiko for, at stoffet i forbindelse med lækager på underjordiske benzintanke kan forurene
more » ... an forurene grundvand og drikke-vand. MTBE har en meget ubehagelig, kraftig og stikkende lugt, så selv meget små mængder kan gøre grundvandet udrikkeligt. Først i meget store koncentrationer vil det give sundheds-mæssige problemer. MTBE er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Der er i Danmark igangsat en række initiativer for at udfase MTBE, som er beskrevet i dette paper.
doi:10.5278/ojs.td.v8i1.4757 fatcat:eg2gnhmco5amtcuv34dywav5by