Wybrane zasoby przedsiębiorcze studentów kierunków społecznych

Katarzyna Klimkowska
2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio J Paedagogia-Psychologia  
W konsekwencji przemian i charakterystyk współczesnego rynku pracy przedsiębiorczość wkracza w przestrzeń szkolnictwa wyższego. W oparciu o analizę prognoz zatrudnienia dla absolwentów kierunków o profilu społecznym znaczenie ich potencjału, zdolności, zasobów i cech przedsiębiorczych kształtowanych w trakcie studiów uwidacznia się bardzo wyraźnie. W artykule zreferowano wyniki badań zasobów przedsiębiorczych studentów kończących studia na kierunkach społecznych. Wskazano również na oczekiwania
more » ... nież na oczekiwania studentów odnośnie do działań uczelni wyższych w zakresie rozwijania ich zasobów przedsiębiorczych. Prezentowane badania zostały zrealizowane z wykorzystaniem narzędzia do diagnozy uzdolnień przedsiębiorczych Czesława Noworola, stosowanego w obszarze doradztwa zawodowego.
doi:10.17951/j.2019.32.4.251-268 fatcat:sg374k6z2fg2bpl6g77y44ohry