Integralna ekologija i franjevci

Luka Tomašević
2020 Služba Božja  
Autor je članak podijelio na sljedeći način: uz uvod i zaključak, rad se dijeli na sljedeća poglavlja: 1. Kratka povijest ekološke problematike u Crkvi; 2. Misao pape Franje; 3. Doprinos franjevačke tradicije. Već je na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu u Rio de Janeiru kardinal Martini uime pape Pavla VI. govorio o ekološkim problemima u svijetu, a papa Ivan Pavao II. na svjetski Dan mira 1990. godine uputio je poruku Mir s Bogom Stvoriteljem – mir s cjelokupnim stvorenjem. Papa Franjo
more » ... renjem. Papa Franjo također se bavi ekološkom problematikom, nadahnut sv. Franjom Asiškim. Franjevačka paradigma nadilazi današnju fragmentarnu viziju svijeta koja vlada u znanosti i koja naglašava sukob umjesto suradnje. Ekološka filozofija trebala bi shvatiti da različitost ne onemogućuje relaciju, već je čini još autentičnijom jer smo, istina, svi različiti, ali ovisni jedni o drugima.
doi:10.34075/sb.60.4.3 fatcat:3e6myqf6pnfjtnekmn72xfttly