ЙЎЛДОШ ЭШБЕК ШЕЪРИЯТИДА МЕДИТАТИВЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Gulnoza ERNAZAROVA
2020 Foreign Languages in Uzbekistan  
Мазкур мақолада ўзбек модерн шеъриятида кўзга ташланаётган ўзига хос хусусиятлар янги авлод шоири Йўлдош Эшбек ижоди мисолида таҳлил этилган. Хусусан, истеъдодли шоирнинг "Йиғлаётган қиз" тўпламига кирган "Руҳ", "Диний", "Эй осмон", "Фалакда не бўлмоқда", "Инсон", "Афина", "Қабристон", "Сунбула", "Шод", "Ой" шеърларидаги поэтик янгиланишлар аниқланган. Бинобарин, Йўлдош Эшбек шеърияти зоҳиран европа андозалари руҳида яратилган бўлса-да, уларда ботинан мумтоз Шарқ адабиёти, ХХ аср ўзбек
more » ... аср ўзбек шеъриятининг замонавий шоирлари ижодидаги ижодий анъаналар тадриж этади. Мақолада шоир шеъриятига хос модернистик бадиий ифоданинг тўрт асосий ўзандан сув ичгани, улардан таъсирлангани ва ўзлаштирилиб, оригинал бадиий ижод намунаси сифатида яратилгани асослаб берилди. Кези келган ўринларда адабиётшунос олимларнинг модернизм ва модерн шеърият хусусидаги фикрларига муносабат билдирилди.
doi:10.36078/1605721203 fatcat:r6fk2emiyvh6tnebd25e7zjgrm