Tuvalden tuşa: Sanat pazarındaki dijital dönüşümde NFT'lerin rolü

Emine Pınar Saygın, Selda Fındıklı
2021 Business And Management Studies An International Journal  
Bu çalışmada, pazarlama ve sanat buluşmasının uzun yıllara dayanan birlikteliğinin zaman içindeki dönüşümü ele alınmaktadır. Makalede sanat gibi estetiğin ve öznelliğin ön planda olduğu bir alanda dijitalleşmenin sanatla ilgili pazarları ve buradaki dinamikleri alıcı ve satıcı açısından nasıl etkilediği NFT'ler aracılığıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Güncel dijital dönüşüm sürecinin bir parçası olan NFT teknolojisiyle sanat piyasasında eserin değeri ve sahipliği konuları ön plana çıkmaktadır.
more » ... Teknolojik bilgi sermayesinin sanal ekonomiyi ve kripto tabanlı pazarları şekillendirdiği dijital ortamlardan sanat pazarları da payını almıştır. Bu pay sanat pazarlarındaki demokratikleşmeyi ve pazarlamanın ana eksenini oluşturan taraflarına değer katan yönü oldukça güçlü vurgulamaktadır. Satıcı konumunda olan sanatçılar, NFT'ler sayesinde aracısız olarak hem kazançlarını arttırdıkları hem de telif hakları ile ilgili önemli kazanımlar elde etmektedirler. Alıcılar ise sahipliklerini sadece şifre aracılığıyla bir anlamda aracısız ortamlarda "dijital mülkiyet sertifikaları" ile sonsuzluğa taşımaktadırlar. Sanat ve pazarlama birlikteliğinin dijitalleşme yönündeki birleşimlerinin sanat pazarlamasına nasıl yansıdığı kavramsal bir temelle literatüre kazandırılarak bu yeni oluşum için dayanak hazırlamak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Veri toplanmadığı ve kavramsal bir çalışma olduğu için ilgili kaynaklar taranarak NFT'nin sanat pazarlamasına uyarlanması bir akış̧ içerisinde açıklanmaya çalışılmıştır.
doi:10.15295/bmij.v9i4.1930 fatcat:pzvuee4ah5c7dbmwxodvdkk5ca