Nikolo intaglio kao primjer značenja i važnosti dragoga kamena i njegove imitacije u staklu u antičkom periodu

Ivanka Ribarević-Nikolić
2018 Hercegovina. Serija 3: časopis za kulturno i povijesno nasljeđe  
Nikolo intaglio kao primjer značenja i važnosti dragoga kamena i njegove imitacije u staklu u antičkom periodu Sažetak Interdisciplinarnim istraživanjem, prvenstveno gemologije i arheologije na primjeru nikolo intaglija, ukazujemo na važnost dragoga kamena u antičkom periodu. Ujedno pratimo pojavnost imitacije u staklu nikolo intaglija i ukazujemo na moguće simboličko značenje imitacije. Ključne riječi: gemologija; arheologija; nikolo; dragi kamen; stakleni intaglio.
doi:10.47960/2712-1844.2018.4.7 fatcat:7aea3cowlfgb3ctvru23islyla