PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO NOWOCZESNA FORMA REALIZACJI INWESTYCJI PUBLICZNYCH

Ewa Rygalik, Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
2020 Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie  
Streszczenie: W obecnych czasach inwestycje posiadają kluczowe znaczenie w rozwoju gospodarczym danego państwa. Zarówno działanie jednostek samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstw prywatnych przekłada się na wzrost gospodarczy. Aby jednostka samorządu terytorialnego mogła zrealizować zaplanowane inwestycje i przedsięwzięcia, musi posiadać wystarczające środki budżetowe, aczkolwiek coraz częściej instytucje państwowe odnotowują deficyt budżetowy, który uniemożliwia realizację kluczowych
more » ... adań. Jedną z form pozyskania finansowania rozwoju lokalnego jest współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Partnerstwo publiczno-prywatne uważane jest za sposób finansowania przedsięwzięć publicznych przy możliwie najlepszym podziale zadań i ryzyk między stronami kontraktu. Celem artykułu jest zaprezentowanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako nowoczesnej metody realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Za metodę badawczą posłużyła analiza literatury oraz wnioskowanie dedukcyjne. Ponadto zaprezentowano przykład realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Opracowanie umożliwiło wyciągnięcie wniosku, iż PPP jest niezmiernie ważne i stanowi dla jednostek gminnych szansę na terminowe wywiązywanie się z podjętych działań inwestycyjnych. Słowa kluczowe: inwestycje, jednostki samorządu terytorialnego, partnerstwo publiczno--prywatne, współpraca
doi:10.17512/znpcz.2020.3.03 fatcat:5sbw5bb775hahei6rk7iy23fl4