Pasienter med ARDS i mageleie

Hilde Marie Nilsen, Monica Rosnes, Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
2017 Sykepleien Forskning  
ARDS forårsaker alvorlig hypoksisk respirasjonssvikt. Mageleie kan bidra til gunstige fysiologiske effekter og kan vaere et behandlingsalternativ ved ARDS. FORFATTERE Hilde Marie Nilsen intensivsykepleier Sykehuset Østfold Monica Rosnes intensivsykepleier Sykehuset i Østfold, Medisinsk overvåkning/intensiv Ann-Chatrin Leonardsen førsteamanuensis Høgskolen i Østfold NøKKELORD ARDS, mageleie, Oksygen, Intensiv HOVEDBUDSKAP Pasienter med Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) er kritisk syke
more » ... krever nøye overvåkning i intensivavdeling. Mageleie kan vaere krevende behandling. Intensivsykepleiere/sykepleiere har behov for solid kompetanse for å ivareta en krevende og kompleks pasientgruppe som dette. INNLEDNING Respiratorbehandling i mageleie har blitt benyttet i mange år for å bedre oksygenering hos pasienter med ARDS. Studier der man har sammenliknet pasienter i rygg-versus mageleie, har antydet positive fysiologiske effekter og redusert mortalitet hos pasienter med alvorlig grad av ARDS (1). Det er viktig at intensivsykepleieren forstår både den kliniske og praktiske dimensjonen ved denne intervensjonen. Det kan vaere en krevende oppgave for intensivsykepleieren å observere og vurdere pasienter i mageleie (2). Intensivsykepleierens kunnskaper, erfaring, ferdigheter og holdninger er faktorer som kan påvirke pasientbehandlingen. ARDS Graden av hypoksemi kan beskrives som forholdet mellom PaO2 og FiO2 (oksygenratio) (3). Oksygenratio gjelder for pasienter som får non-invasiv-(NIV) eller invasiv ventilasjon, og med PEEP >5 cm H2O (4). Alvorlighetsgraden av ARDS klassifiseres etter graden av oksygeneringssvikt etter Berlin-definisjonen fra 2012 (3): © Opphavsrett Sykepleien.no/ Forskning
doi:10.4220/sykepleiens.2017.62644 fatcat:2yf2sed6avhfphauk54selyt7u